The upside photo of this page


Alimentatie

Het betalen van Alimentatie voor de kinderen of de ex-partner is binnen procedures vaak een heet hangijzer. Wij berekenen Uw alimentatie op zorgvuldige wijze, rekening houdend met Uw wensen en specifieke situatie. Uiteraard rekenen wij volgens de meest recente wet- & regelgeving, aan de hand van het Rapport Alimentatienormen 2016.

 

Kinderalimentatie 

Kinderalimentatie is een onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. De wet verplicht ouders om naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Het gezinsinkomen in de oude situatie en de wijze waarop de ouders de zorg- & omgangsregeling gaan verdelen in de nieuwe situatie is bepalend voor hoogte van het alimentatiebedrag. Het ontvangen van alimentatie is een recht van het kind zelf. Maar vaak betaalt de alimentatieplichtige het bedrag rechtstreeks aan de verzorgende ouder tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

 

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van je ex-partner, voortvloeiend uit de wettelijke zorgplicht die ontstaat door een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Deze onderhoudsplicht eindigt niet bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar duurt tot maximaal 12 jaar nadien. Of U daadwerkelijk alimentatie moet betalen is onder andere afhankelijk van de inkomens van U beiden en van de mogelijkheid van eenieder om zelf in de kosten voor levensonderhoud te voorzien.

 

Doe uw Aanvraag Online

Heeft U vragen over kinderalimentatie of partneralimentatie? Neem dan contact met ons op. U kunt ook online uw berekening aanvragen via het menu: ‘Online Services’. U ontvangt dan binnen een week een alimentatieberekening met toelichting per e-mail. Uiteraard is het ook mogelijk om de gemaakte berekening binnen een persoonlijk gesprek te bespreken.

 
Reacties zijn gesloten.