Onze visie

Bij Wijnands Mediation gaan we uit van de eigen kracht van mensen. We gaan uit van het eigen vermogen om tot een goede oplossing en tot duurzame afspraken te komen. Echter in het geval van een conflict is er veelal sprake van een verstoorde onderlinge relatie. Hierdoor is de onderlinge communicatie verstoord en is er veelal sprake van een geschaad vertrouwen. Mediation is dan zeer geschikt om weer écht met elkaar in gesprek te kunnen  gaan.

 

De relationele kant van een conflict

Wij zijn dan ook van mening dat de relationele kant van het conflict veel aandacht behoeft. Want wanneer er voldoende onderling vertrouwen is, partijen weer met elkaar in gesprek gaan, en belangrijker nog: er weer naar elkaar wordt geluisterd, zal er ruimte zijn om het conflict te bespreken en te werken aan een oplossing.

 

Mediation, meer dan de oplossing alleen

Het slechts zoeken naar een oplossing lost niet altijd het onderliggende probleem op. Binnen mediation proberen we dan ook om eventuele onderliggende belangen en frustraties te bespreken. Want pas wanneer er openheid van zaken wordt gegeven, en alles kan worden besproken, zal dit leiden tot een beter wederzijds begrip, een betere oplossing voor alle partijen, en tot goede afspraken voor de toekomst.

 

Uw conflict

Ieder mens is uniek, en daarmee is ook geen conflict hetzelfde. We geloven dan ook niet in een standaard aanpak voor Uw conflict. Graag gaan we met U in gesprek om te bespreken wat U samen hoopt te bereiken. Bent U benieuwd of Uw conflict zich leent voor mediation? Neem dan contact met ons op.
Reacties zijn gesloten.