Procedure

Samen op zoek naar een mediator

Wanneer U samen een conflict heeft en Mediation overweegt is het goed om in overleg op zoek te gaan naar een mediator. Juist wanneer het onderling wantrouwen groot is, is een open en transparant proces belangrijk. Dit om een eventueel gevoel van partijdigheid van de mediator bij de andere partij te voorkomen.

 

Gratis & vrijblijvend kennismaken

Het is belangrijk dat alle partijen vertrouwen hebben in de Mediator. Daarom bieden we altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Hierbinnen zal waar nodig worden uitgelegd wat Mediation inhoudt, en wat het voor u kan betekenen. Uw verwachtingen betreffende Mediation kunnen worden uitgesproken en tevens zal de mediator toetsen of er sprake is van voldoende commitment bij alle partijen om een mediationtraject te kunnen starten.

 

Het eerste Mediationgesprek

Wanneer alle partijen instemmen met het starten van een mediationtraject wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Deze start altijd met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan onder meer zaken over de vrijwilligheid van de partijen om aan de Mediation deel te nemen, evenals de geheimhoudingsplicht die geldt voor alles wat er in de gesprekken wordt besproken.

 

Vastleggen van de afspraken

Wanneer het uiteindelijk lukt om tot (gedeeltelijke) afspraken te komen kunnen deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is volgens de definitie een overeenkomst, waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen ter oplossing van een geschil. De overeenkomst kan daarna nog juridisch worden vastgelegd door deze te laten opnemen in een notariële akte. Inzake echtscheidingen en beëindigen van een geregistreerd partnerschap worden de gemaakte afspraken meegenomen in de beschikking van de rechter. Het vastleggen bij een notaris is in dat geval niet nodig.
Reacties zijn gesloten.