Tarieven

Wij begeleiden Uw mediationtraject op basis van een marktconform uurtarief. Ook is het mogelijk om vooraf een All-in tarief af te spreken. Met name zien we de behoefte aan een vast tarief bij cliënten in een echtscheidingsprocedure. Heeft U vragen over de kosten voor mediation in Uw specifieke situatie? Bijvoorbeeld over het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of vergoeding door Uw rechtsbijstandsverzekeraar? Neem dan contact met ons op.

 

Mediation: uurtarief p.p. 

Kennismakingsgesprek: gratis
Regulier uurtarief: € 75,- p.p.

 

Alimentatieberekening (totaal tarief)

Online alimentatieberekening + toelichting per e-mail: €150,- (Zie Online Services)
Meerprijs toelichting berekening in persoonlijk gesprek (1/2 uur): €50,-

 

Ouderschapsplan (totaal tarief)

Online laten checken van Uw ouderschapsplan: gratis (zie Online Services)
Laten opstellen ouderschapsplan: €150,-
Vastlegging in notariële akte: v.a. €175,- (indicatief, ex-samenwoners met minderjarige kinderen)

 

Begeleiding kinderen

Kosten voor begeleiding van de kinderen in het kader van echtscheiding en omgang worden veelal geheel vergoed.

 

Echtscheiding: tarief p.p. (geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand)

Gesprekken uurtarief: €75,- p.p. (nooit meer dan €600,- p.p.)
Opstellen ouderschapsplan: €75,-
Opstellen convenant:  €150,-
Alimentatieberekening: €75,-
Maken vermogensopstelling: €75,-
Kosten Advocaat (indienen verzoekschrift): €105,-
Inschrijving burgerlijke stand:
Kosten Rechtbank: €145,-
Afwikkeling Pensioen (WVPS):
indicatie totaalkosten: €1000,- p.p.
(op basis van 5 gespreksuren conform uurtarief)

 

Echtscheiding: tarief p.p. (wél recht op gesubsidieerde rechtsbijstand)

Eigen bijdrage: €53,- óf €105,- (inkomensafhankelijk)
Gesprekken uurtarief:
Opstellen ouderschapsplan: –
Opstellen convenant: 
Alimentatieberekening: –
Maken vermogensopstelling:
Kosten Advocaat (indienen verzoekschrift, inschrijving burgerlijke stand):
Kosten Rechtbank: €39,50
Afwikkeling pensioenen (WPVS):
indicatie totaalkosten: min €92,50 p.p.  – max €144,50 p.p.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien Uw inkomen in het peiljaar (2016) lager was dan €38.000,-* per jaar, heeft U recht op een toevoeging en betaalt U een maximale bijdrage van €105,-.  Was het inkomen lager dan €26.500,-* per jaar, betaalt U een maximale bijdrage van €53,-. In beide gevallen is er tevens een aangepast tarief voor de gang naar de rechter van €39,50 (echtscheiding en beëindigen geregistreerd partnerschap).

Aangezien de uiteindelijke regels voor een toevoeging, die altijd onder voorbehoud wordt verstrekt, ingewikkeld zijn is het verstandig om hiervoor een gesprek te plannen. Daarin kunnen we een goede inschatting maken over het recht op deze toevoeging en het behouden van deze toevoeging na afwikkeling van de echtscheiding.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Indien U een rechtsbijstandsverzekering heeft worden de kosten voor mediation in het kader van echtscheiding, opstellen ouderschapsplan en alimentatie mogelijk vergoed. U kunt hiervoor het beste bij Uw verzekeraar informeren.

 

 

*De weergegeven tarieven zijn inclusief BTW, geldend voor het jaar 2018. Wijnands Mediation behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen af te wijken van de geldende tarieven. Wij zullen te allen tijde vooraf duidelijk met U bespreken welk tarief er in Uw specifieke situatie geldt.   
Reacties zijn gesloten.