Wat is mediation?

Samen werken aan een oplossing

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij U samen met de andere partij werkt aan een gezamenlijk gedragen oplossing. Hierbij wordt U begeleid door een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Een mediator is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten en in het omgaan met emoties die hiermee veelal gepaard gaan.

 

Vrijwilligheid & Autonomie

Binnen mediation zijn vrijwilligheid en autonomie kernbegrippen. Niet alleen beslist U zelf over uw deelname aan mediation, maar belangrijker nog: U bepaalt zelf de uitkomst! Dit in tegenstelling tot een gang naar de rechter of in het geval van arbitrage.

 

Vertrouwelijkheid & Geheimhouding

Alles wat er tijdens de mediation ter sprake komt is vertrouwelijk. Hiervoor geldt dan ook een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er te allen tijde in vertrouwelijkheid over de kwestie kan worden gesproken.

 

Mediation, ook als een oplossing ver weg lijkt

Wanneer partijen met elkaar in conflict zijn is er veelal sprake van een verstoorde communicatie en van een geschaad vertrouwen. Zeker binnen gevoelige kwesties waarbij de emoties al hoog zijn opgelopen. Een oplossing lijkt dan vaak ver weg. Juist in deze gevallen is mediation erg zinvol. Mediation richt zich namelijk niet slechts  op het zoeken van een goede oplossing, maar tevens op het herstel van de communicatie en het behoud of herstel van de relatie. Want vaak moet u ook na het traject met elkaar verder. Als collega’s, buren, partners of als ouders van Uw kinderen.

 

Snel én kostenbesparend

Mediation verloopt vaak veel sneller dan een gerechtelijke procedure. Hierdoor worden kosten bespaard. Bovendien hebben de partijen samen één mediator en worden de kosten hiervan meestal gedeeld.

 

Het succes van Mediation

Mediation is erg in opkomst. Dat is niet verwonderlijk gezien de hoge succes-ratio. In maar liefst 80% van de kwesties lukt het om samen tot een oplossing te komen.
Reacties zijn gesloten.