Online Alimentatie

Via onderstaand formulier kunt U digitaal een aanvraag doen voor een alimentatieberekening. Hierbij kunt U tevens de benodigde gegevens als bijlage toevoegen. Na het versturen van de gegevens ontvang U van ons een reactie met de termijn waarbinnen U de berekening kunt verwachten. U ontvangt tevens het tarief voor de berekening binnen Uw specifieke situatie. Deze kan zowel naar boven als naar beneden van het reguliere tarief afwijken. Heeft U vragen met betrekking tot het online aanvragen van een alimentatieberekening? Neem dan contact op.      

Uw gegevens

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw verzoek

U verzoekt een berekening voor:
Kinderalimentatie
Partneralimentatie
Kinder- & Partneralimentatie
Alimentatieberekening in het kader van:
Echtscheiding
Ontbinden geregistreerd partnerschap
Beëindigen samenwonen
Herberekening
Echtscheiding
Algehele gemeenschap van goederen
Huwelijkse voorwaarden
Echtscheiding: huwelijkse voorwaarden
Ontbinden geregistreerd partnerschap
Er zijn geen partnerschapsvoorwaarden opgeteld
Er zijn wel partnerschapsvoorwaarden opgesteld
Ontbinden geregistreerd partnerschap: partnerschapsvoorwaarden
Beëindigen samenwonen
Er is geen samenlevingscontract
Er is wel een samenlevingscontract
Beëindigen samenwonen: samenlevingscontract

Gegevens partners

Partner 1
Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Partner 2
Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Gegevens kinderen

Hoeveel kinderen heeft u?

Inkomensgegevens partners tijdens huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonen

Partner 1
Toevoegen laatste jaaropgave
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 1)
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 2)
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 3)
Toevoegen laatste aangifte IB (optioneel)
Is er sprake van een 13e maand?
Ja
Nee
Weet ik niet
Heeft u recht op een bonus, eindejaaruitkering?:
Ja,
Nee
Is er sprake van overige inkomsten?
Ja,
Nee
Betaald u al alimentatie aan kinderen of partner(s) uit een eerdere relatie?
Ja,
Nee
Wijzigt u inkomen in de nieuwe situatie na echtscheiding / einde geregistreerd partnerschap / einde samenwonen?
Ja
Nee
Weet ik niet

Partner 2
Toevoegen laatste jaaropgave
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 1)
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 2)
Toevoegen laatste 3 loonstroken (document 3)
Toevoegen laatste aangifte IB (optioneel)
Is er sprake van een 13e maand?
Ja
Nee
Weet ik niet
Heeft u recht op een bonus, eindejaaruitkering?:
Ja,
Nee
Is er sprake van overige inkomsten?
Ja,
Nee
Betaald u al alimentatie aan kinderen of partner(s) uit een eerdere relatie?
Ja,
Nee
Wijzigt u inkomen in de nieuwe situatie na echtscheiding / einde geregistreerd partnerschap / einde samenwonen?
Ja
Nee
Weet ik niet

Toelichting of opmerkingen