Regelmatig krijg ik vragen over het recht op huurtoeslag (huursubsidie) tijdens de echtscheidingsprocedure. In de praktijk blijkt dat hierover veel misverstanden bestaan. Niet alleen bij cliënten, maar ook bij collega-scheidingsbemiddelaars en zelfs bij Belastingdienst Toeslagen. Maar hoe zit het nu eigenlijk? Vanaf welk moment heb je mogelijk recht op toeslagen en op huurtoeslag in het bijzonder?

We kennen een viertal toeslagen, bedoeld als aanvulling op het inkomen voor de lagere inkomens. Een tegemoetkoming in de kosten voor wonen, zorg & kinderen, te weten: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Of je hiervoor in aanmerking komt is onder andere afhankelijk van je eigen inkomen en vermogen én dat van je toeslagpartner.

Wie is je toeslagpartner?

Je toeslagpartner is de persoon met wie je de aanvraag voor een toeslag doet. Het al dan niet hebben van een toeslagpartner is echter geen keuze. De regels hiervoor zijn wat dat betreft duidelijk:
Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Je bent sowieso elkaars toeslagpartner.
Woon je samen? In dat geval ben je mogelijk elkaars toeslagpartner. Naast een inschrijving op hetzelfde adres, moet er tevens sprake zijn van één van de volgende situaties: je hebt samen een notarieel samenlevingscontract, je bent samen eigenaar van een woning (maar bent niet elkaars ouder/kind), je hebt samen een kind of er staat een kind van één van jullie beiden op jullie adres ingeschreven. Deze lijst is niet volledig, maar dit zijn in de praktijk de meest voorkomende situaties. Wil je weten of je zelf een toeslagpartner hebt? Klik op de onderstaande link naar de website van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagpartner/

Wanneer ben je niet langer elkaars toeslagpartner?

Als je na je samenwoonrelatie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, ben je niet meer elkaars toeslagpartner. Ben je echter getrouwd of heb je samen een geregistreerd partnerschap dan is het inschrijven op een ander adres niet voldoende om niet langer elkaars toeslagpartner te zijn. Als aanvullende eis wordt gesteld dat er een verzoek tot echtscheiding (of tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap) is ingediend bij de rechtbank. Met andere woorden: als gehuwden of geregistreerd partners hoef je niet samen te wonen om toch elkaars toeslagpartner te zijn.
Binnen een echtscheidingstraject leggen partners de gemaakte afspraken vast in een ouderschapsplan en/of convenant. Vervolgens worden deze documenten, samen met het verzoekschrift tot echtscheiding, door een advocaat ingediend bij de rechtbank. Het indienen van het verzoekschrift vindt dus veelal op een later moment binnen het traject plaats. Bij scheidende partners is er vaak in een vroegtijdig stadium al behoefte aan een tweede (extra) woning. Men wil niet wachten tot het moment dat alle afspraken zijn vastgelegd en het verzoekschrift kan worden ingediend. Dit betekent dus ook dat zij toeslagpartners blijven, ook al is er sprake van twee woningen en staan ze niet meer ingeschreven op hetzelfde adres.
Wat betekent dit voor het recht op toeslagen en huurtoeslag in het bijzonder?
Zolang je nog een toeslagpartner hebt, telt bij de aanvraag voor een toeslag het inkomen en vermogen van je toeslagpartner mee in het geval van: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. In de praktijk betekent dit dat er op deze toeslagen veelal pas recht bestaat vanaf de nieuwe maand ná het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding in combinatie met een inschrijving op een ander adres.

Uitzondering voor de huurtoeslag!

Echter bestaat hierop een uitzondering voor de huurtoeslag. En hier lijkt in de praktijk het misverstand te ontstaan. Je blijft als gehuwden inderdaad toeslagpartner van elkaar zolang het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet is ingediend, ook al woon je niet meer op hetzelfde adres. Echter worden bij het aanvragen van huurtoeslag het inkomen en vermogen van je toeslagpartner buiten beschouwing gelaten. Dit biedt tijdens de echtscheidingsprocedure vaak wat meer ruimte, in zowel fysieke, emotionele als financiële zin!
TIPS:
Ga voordat je een nieuwe woonruimte huurt na of je met deze woonruimte in aanmerking komt voor huurtoeslag. Is de huur bijvoorbeeld niet te hoog (max. €720,42) of juist te laag? En betreft het een zelfstandige woonruimte?
Overleg met je partner over de inschrijving van jullie kinderen op het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Als alleenstaande is de inkomensgrens om nog voor huurtoeslag in aanmerking te komen beduidend lager (€22.700,-) dan wanneer er tevens een kind op je adres is ingeschreven * (€30.825).
Bij het aanvragen van de huurtoeslag tellen de inkomens en vermogens van je medebewoners wél mee! Dit zijn in de praktijk vaak de kinderen. Meestal levert dit voor een huurtoeslag-aanvraag geen belemmeringen op door een gebrek aan eigen inkomen en vermogen.
Huurtoeslag gaat pas in per de 1e van de maand, nadat je huur ingaat én je er daadwerkelijk woont. Wanneer je bijvoorbeeld staat ingeschreven per de 2e van de maand, krijg je pas huursubsidie van de 1e van de volgende maand. Probeer indien mogelijk hiermee rekening te houden met je inschrijving en de ingangsdatum van de huur.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op.
Auteur: Sjoerd Wijnands, psycholoog-mediator & financieel echtscheidingsadviseur.
* Ben je co-ouder volgens de regels van de belastingdienst? Ook dan worden de kinderen als medebewoner meegeteld voor de huurtoeslag.
**Bovenstaande informatie is gebaseerd op de regelingen en tarieven voor het jaar 2019! De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De tekst is bedoeld om u te wijzen op mogelijkheden voor huurtoeslag, zelfs wanneer er nog geen verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Aan de informatie binnen dit blog kunnen geen rechten worden ontleend.