Berichten

Gratis scheiden? Niet bij Wijnands Mediation.

Bij Wijnands Mediation kun je NIET gratis scheiden. Je kunt je scheiding niet online regelen en niet samen met je partner het echtscheidingsconvenant opstellen. Ook kun je (meestal) niet scheiden binnen een week. Mogelijkheden waarmee ik andere scheidingsbemiddelaars steeds vaker zie adverteren. 

Zijn er dan dingen die WEL kunnen? Jazeker! Zorgvuldig scheiden, met goede persoonlijke begeleiding. Zodat jullie samen afspraken kunnen maken op basis van goede informatie en weloverwogen keuzes.

 

NIET gratis scheiden

Gratis scheiden bestaat niet. Dat heb ik tenminste jarenlang geroepen, tot ik er achter kwam dat gratis scheiden steeds vaker ‘écht’ tot de mogelijkheden behoort.

In een tijd waarin je hoort dat de vergoedingen voor rechtsbijstandsverleners steeds vaker ontoereikend zijn, wakkert een aanboden ‘gratis scheiding’ mijn nieuwsgierigheid toch wel aan. Want, hoe gaat dat gratis scheiden dan in zijn werk?

Allereerst heb je, indien je gratis kunt scheiden, altijd recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Heb je een eigen jaarinkomen (box I) dat lager is dan €38.600,- *, dan hoef je de kosten van de advocaat / mediator niet zelf te betalen. Wél krijg je door de Raad voor Rechtsbijstand een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd. De scheiding is dus nooit ‘gratis’, maar de overheid betaalt in dat geval kosten van je scheiding (grotendeels).

Bij verschillende aanbieders van ‘gratis scheiden’ blijken er daarnaast aanvullende voorwaarden te gelden, wil je ervoor in aanmerking komen:

  • Gratis scheiden is bijvoorbeeld alleen voor cliënten met een jaarinkomen lager dan: €27.400,-.

Deze grens ligt dus lager dan de inkomensgrens waarop er sowieso recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand (<€38.600,-). Gratis scheiden geldt dus maar voor een beperkte groep cliënten, binnen de groep die al recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand.

  • Gratis scheiden is ook niet mogelijk wanneer er meer dan twee bijeenkomsten nodig zijn / of meer dan vier contacturen benodigd zijn.

De mediator moet dus niet teveel tijd kwijt zijn aan je scheiding! Dit terwijl de eigen bijdrage juist een vaste bijdrage voor de cliënt is, ongeacht het aantal door de rechtsbijstandsverlener besteedde uren. Voor mensen met een kleine beurs zijn deze, toch ‘dreigende kosten’ wanneer het niet lukt om binnen de gewenste tijd tot afspraken te komen, wat mij betreft zeer onwenselijk!  

  • Komt ná de scheiding aan jou de (halve) overwaarde van je koopwoning toe? Heb je spaargeld of ander vermogen? Ook dan is gratis scheiden niet mogelijk.

Conform de geldende regels voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de subsidie niet verstrekt óf eerder verstrekte subsidie ná de scheiding weer ingetrokken, wanneer er sprake is van ‘financieel resultaat’ groter dan €15.180,-. In lijn met de geldende regels, een logische redenering wat mij betreft.

Succesvolle marketing

Is het aanbieden van een gratis scheiding succesvolle marketing? Blijkbaar wel. Eerlijk en Transparant? Ik ben niet overtuigd! (Ik ga er overigens wel van uit dat de aanbieders van de gratis scheiding alvorens het scheidingstraject te starten, alle spelregels inclusief aanvullende voorwaarden duidelijk hebben gecommuniceerd naar hun cliënten).

Komen er dan veel cliënten in aanmerking voor een gratis scheiding?

Ik heb natuurlijk geen zicht op de clientèle van andere mediation- en advocatenkantoren. Op basis van de scheidingstrajecten binnen mijn praktijk gedurende de afgelopen 5 jaar, kan ik zeggen dat +/- 1 op de 20 echtscheidingen een compleet gratis scheiding zou zijn geweest. Dit op basis van voornoemde voorwaarden voor gratis scheiden. Een zeer beperkte groep dus!

Daarnaast dienen er bij het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding, aan de rechtbank aktes te worden overlegd (huwelijksakte en geboorteaktes van minderjarige kinderen). Ook het aanvragen van deze afschriften, brengt kosten met zich mee (te voldoen aan de gemeente).

 

Waarom is gratis scheiden bij Wijnands Mediation niet mogelijk?

Ik ben van mening dat de in Nederland geldende regels voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, zeer redelijk zijn. Dit maakt het voor iedereen bereikbaar om rechtsbijstand te ontvangen wanneer je deze nodig hebt.

Kun je de eigen bijdrage (€54,- of €107,- in het geval van mediation bij echtscheiding) en de kosten van de rechtbank (€40,50) echt niet betalen? Doe een beroep op bijzondere bijstand bij de gemeente waarin je woont! (Het is niet nodig ook een bijstandsuitkering te hebben, om voor bijzondere bijstand in aanmerking te kunnen komen). Vergoedt de gemeente de kosten van de eigen bijdrage en rechtbank niet? Spreek met ons een betalingsregeling af!

 

Niet online scheiden / zelf echtscheidingsconvenant opstellen

Ik snap dat online scheiden zeer laagdrempelig is en voor cliënten zeer praktisch kan zijn. Thuis, in je eigen omgeving, alles via je computer geregeld…..En ben je het samen over alles eens én zitten er (al dan niet bewust) weinig financiële en fiscale risico aan de gemaakte afspraken? Prima toch!

Echter weet ik hoe ingewikkeld een echtscheiding kan zijn. Gemaakte afspraken met betrekking tot de kinderen, toeslagen, verdeling van het vermogen, (partner)alimentatie en pensioenen hangen veel meer met elkaar samen dan je misschien zou denken. Hierdoor kan het in de praktijk onbewust en onbedoeld zeer ongewenst mis gaan.

Toen mijn broer ging scheiden (naar het advies van mijn tante: ‘met familie moet je wandelen, niet handelen’, heb ik me verder niet met zijn echtscheiding bemoeid), ontving ik van hem een lijst met de door hem aan te leveren zaken ten behoeve van het echtscheidingsconvenant. Deze lijst stond vol met vragen waarop hij en zijn vrouw het antwoord niet wisten. Niet verwonderlijk vond ik:

-Welke peildatum wenst u te hanteren voor de waardering van de verschillende goederen?

-Wilt u een niet-wijzigingsbeding opnemen met betrekking tot de hoogte of de duur van de partneralimentatie?

-Blijft de echtelijke woning onverdeeld? Wie van u betaalt de hypotheekrente tot aan verkoop/overname?

-Wilt u het ouderdomspensioen verevenen? Of wilt u conversie laten toepassen?

-Heeft u (levens)verzekeringen / polissen waarbinnen waarde is opgebouwd? Aan wie wordt deze verzekering / polis toegedeeld?

Vragen waar je toch moeilijk antwoord op kunt geven wanneer je geen expert bent en je nog nooit met een scheiding te maken hebt gehad!

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant zijn kennis van zaken én zorgvuldigheid belangrijk. Daarnaast liggen er (fiscale) valkuilen op de loer, wanneer sommige bepalingen juist wél of juist niet schriftelijk zijn vastgelegd.

Wat vinden jullie bijvoorbeeld van onderstaande afspraken?

-De man betaalt tot aan de verkoop van de echtelijke koopwoning alle hypotheekrente, want de vrouw betaalt al de huur van haar nieuwe woning.

-De vrouw houdt al het spaargeld. Maar de man hoeft geen partneralimentatie meer te betalen.

-De vrouw krijgt de lijfrentepolis ter waarde van €10.000,- toegedeeld. De man krijgt de auto met een dagwaarde van €10.000,-.

-De vrouw maakt geen aanspraak op de (halve) overwaarde in de koopwoning, maar houdt wel haar volledige toekomstige ouderdomspensioen.

 

Deze afspraken klinken redelijk, maar zitten vol ongewenste risico’s! (Zonder hierover binnen dit blog al te veel te willen uitweiden, doel ik op: onbedoelde afkoop partneralimentatie, onbedoelde afkoop pensioen, mogelijk onterecht aftrekken van hypotheekrente, en het onbedoeld verrekenen van bruto met netto vermogen).

Uiteraard beslissen jullie volledig zelf over de samen te maken afspraken. Maar niet eerder dan dat ik voor jullie alle mogelijkheden en consequenties van de verschillende afspraken inzichtelijk heb gemaakt. 

 

NIET scheiden binnen een week

Soms zijn er partners die (beiden) liever vandaag dan morgen willen scheiden. Toch staat niet de snelheid, maar zorgvuldigheid bij het maken van de afspraken voorop. Doe het in één keer goed en voorkom spijt achteraf en toekomstig gedoe.

Het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding later in het kalenderjaar, kan de (fiscale) mogelijkheden voor een goede afwikkeling van de scheiding in sommige gevallen drastisch beperken! Soms is het slimmer om in goed overleg de scheiding even uit te stellen.

Komt scheiden binnen een week dan niet voor? Jawel, zelf in één scheidingstraject meegemaakt. Echtelieden hadden nagenoeg gelijke inkomens, hadden het ouderschapsplan al klaar, de koopwoning was verkocht, partijen hadden beiden al zicht op een tijdelijke huurwoning, er waren geen schulden, ze waren niet afhankelijk van elkaars ouderdomspensioen én niet van het opgebouwde (bijzonder) partnerpensioen. Ze hadden geen behoefte aan partneralimentatie door de eigen inkomens én geen technisch ingewikkelde financiële producten (bijvoorbeeld lijfrentes). Kortom, één bijeenkomst op de maandag was er nodig om tot afspraken te komen. Dezelfde dag werd er een echtscheidingsconvenant ondertekend en werd er een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Op dinsdag werd het verzoekschrift ontvangen, waarna de beschikking (uitspraak rechtbank) werd afgegeven op woensdag. Op donderdag ondertekende partijen de akte van berusting (niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank). De gemeente schreef vervolgens de beschikking in op vrijdag in, in de registers van de burgerlijke stand (de scheiding is vanaf dat moment definitief!).

Knap? Nee, niet echt. De situatie maakte dat het zo snel kon worden geregeld. In vrijwel alle gevallen is een snelle afwikkeling niet mogelijk en gewenst. Zo is iedere scheiding anders, en is ieder scheidingstraject maatwerk!

Wat we wél voor je kunnen betekenen?

Ben je benieuwd wat we bij Wijnands Mediation wél voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op. We helpen je graag.